„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

FHU Partner realizuje operację pn.

„Wdrożenie innowacyjnej ekologicznie technologii produkcji materiałów
dla sektora budowlanego”

mającą na celu

Rozwój firmy FHU Partner poprzez uruchomienie nowej linii
produkcyjnej z wykorzystaniem zakupionej w projekcie maszyny
(nowoczesnego rolomatu) oraz przeszkolenie i zatrudnienie 3
obsługujących ją pracowników (3 pełne etaty umowa o pracę) w
terminie do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną

której bezpośrednim efektem

będzie zatrudnienie 3 osób na umowę o pracę w wymiarze trzech pełnych etatów

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.